Svářečské práce

svářečské práce Ústí nad Labem a Teplice

K zámečnictví a zámečnickým pracím patří neodmyslitelně svářečské práce. Naše firma provádí svářečské práce metodami TIG, MIG, MAG.

Svařování TIG (Tungsten Inert Gas) – svařování netavící se elektrodou v atmosféře inertního plynu. Tato metoda svařování je vhodná pro všechny druhy ocelí, legované slitiny, slitiny Ni, Cu, Al, Ti. Při svařování je svarová lázeň chráněna účinkem argonu, nebo helia. Oblouk hoří mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním materiálem.

Svařování MIG a MAG (Metal Inert Gas a Metal Aktive Gas) – elektrodou u této technologie svařování je svářecí drát navinutý na cívce, který je do místa svaru podávaný konstantní rychlostí. Oblouk hoří mezi elektrodou a základním materiálem. Svarová lázeň je chráněna atmosférou ochranného plynu před škodlivými účinky okolní atmosféry (oxidace, nepříznivý vliv kyslíku a dusíku). Jedná se o svařování tavící se elektrodou.

MAG – svařování v atmosféře aktivního ochranného plynu např. CO2, směs argonu/CO2. Technologie MAG je vhodná pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.

MIG – svařování v atmosféře inertního ochranného plynu např. argonu, směr argonu/helia. Technologie MIG je vhodná pro svařování vysokolegovaných ocelí, slitin AL, Ni, Cu.

© 2020 – Vyrobil Pepa s podporou Teamu SmartFox CZ